RADIONICE – do sada je održano ukupno 20 radionica kroz koje je prošlo preko 500 učesnika. Nastavak rada zavisi od interesa profesionalnih upravnika i održavaće se povremeno, pri čemu naglašavamo i pozivamo Vas na seminare koji se praktično održavaju svaka 2-3 meseca.

22. RADIONICA – Uskoro

 

Više detalja u kontaktu na e-mail: info@lcssoft.rs ili info@profesionalni-upravnik.info