Programsko rešenje za uspešno sprovođenje Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Skupština Srbije usvojila je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji predviđa obavezne organe zgrade – Skupštinu stanara i upravnika zgrade. Zakon je stupio na snagu dana 31.12.2016. godine.

Zakonom je utvrđeno da ukoliko se stanari međusobno ne dogovore ko će biti upravnik zgrade onda imaju mogućnost da izaberu profesionalnog upravnika sa spiska Privredne komore Srbije.Ukoliko se stanari ne dogovore ni oko profesionalnog upravnika lokalna samouprava će na određeno vreme uvesti prinudnog upravnika zgrade. Profesionalni upravnici moraće da prođu obuku i da dobiju licencu za obavljanje navedenog posla.

Zakonom je predviđeno vođenje Registra stambenih zajednica koju će kao elektronsku javnu bazu podataka voditi lokalne samouprave. Jedinstvenu centralnu, javnu, elektronsku bazu podataka o svim stambenim zajednicama iz svih registara na teritoriji Srbije vodiće Republički geodetski zavod.

Kako biste uspješno pristupili provedbi Zakona, naša tvrtka je izradila organizacijsko-programsko rješenje UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA, koje je u skladu sa Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016) te omogućava kompleksno upravljanje stambenim zgradama.

Programsko rešenje za profesionalno upravljanje zgradama omogućava Vam:

 • Formiranje baze zgrada i vlasnika delova zgrade
 • Evidenciju podataka za Registar stambenih zajednica
 • Donošenje godišnjeg plana upravljanja zgrade s automatskim fakturisanjem sredstava stambene zajednice potrebnih za podmirenje svih planiranih troškova zgrade
 • Automatski obračun naknade organizatoru profesionalnog upravljanja te osiguranja zgrade
 • Vođenje evidencije svih prihoda i rashoda zgrade
 • Praćenje naplate te pripremu dokumenata za prinudnu naplatu
 • Objedinjenu naplatu za brzu, racionalnu i ekonomičnu obradu podataka i naplatu svih režijskih i ostalih troškova zajedničkih delova zgrade putem jedne uplatnice
 • Automatsko štampanje uplatnica (mogućnost ispisa sa 1D i 2D barkodom)
 • Raspoređivanje kamata od oročenih sredstava fonda zgrade – automatika proporcionalnog raspoređivanja kamata po računima zgrada ( u slučajevima da više zgrada dijeli isti račun)
 • Detaljnu tehničku evidenciju zgrade, vođenje dnevnika, izradu narudžbenica, evidenciju šteta
 • Automatski prenos matičnih i finansijskih podataka s jednog na drugog vlasnika prilikom prodaje stanova
 • Praćenje otplate kredita stambene zajednice – mogućnost pojedinačnog ispisa iznosa kredita na računu/uplatnici ili u sumi s redovno obračunatom naknadom sredstava stambene zajednice
 • Mogućnost ispisa mnoštva raznih izvještaja