SPECIJALISTIČKE KONFERENCIJE – Tematske specijalističke konferencije na kojima se obrađuje više stručnih tema od strane kompetentnih predavača i mogu biti organizovane od naše firme ili drugih partnera vezano za ovu delatnost.

Druga konferencija o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u praksi  „Inicijativa za kvalitetnije stanovanje“, trebala se održati 28. 06. 2019. u Privrednoj Komori Srbije. Kako nam javljaju kolege iz Udruženja  „Inicijativa za kvalitetnije stanovanje“ pripreme za 2. konferenciju se nastavljaju i o novom terminu pravodobno će nas izvestiti.

Podsećamo, Prva konferencija o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u praksi održana je u Beogradu, 14. novembra 2017. godine u organizaciji Privredne komore Srbije i Udruženja INICIJATIVA ZA KVALITETNIJE STANOVANJE, uz medijsku podršku REPRESENT d.o.o. i tehničku podršku LCS Soft d.o.o. (Više o Prvoj konferenciji potražite OVDE)

Više detalja u kontaktu na e-mail: info@lcssoft.rs ili info@profesionalni-upravnik.info