Manjak licenciranih profesionalnih upravnika u Srbiji – prilika za unosan posao?

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada u Srbiji mnogi ocenjuju pozitivno i smatraju da donosi pomak prema boljem i kvalitetnijem zajedničkom stanovanju, ali uvođenje i sprovođenje propisa koje nalaže novi Zakon ipak ide sporo i zapinje. Veliku prepreku za potpunu primenu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada predstavlja nedovoljan broj licenciranih profesionalnih upravnika. U prvi mah se činilo da je interes za ovu novu delatnost veliki i zadovoljavajući i očekivao se rast, ali desilo se sasvim suprotno. Naime, broj prijavljenih za obuku i licenciranje sve je manji. Do sada je zvanično licencirano samo 743 profesionalna upravnika, što je znatno manje od predviđenog broja.

U prvih mesec dana obuku je uspešno završilo 178, a do kraja 2017. godine licencirano je ukupno samo 447. U poslednjih mesec dana licencu je dobilo samo 29 profesionalnih upravnika, pa je očigledno da je broj zainteresovanih drastično opao. Pojedine opštine broje samo jednog ili dva licencirana profesionalna upravnika, a mnogo njih nema ni jednog.

Organizatori profesionalnog upravljanja, firme koje se ovim poslom bave, suočavaju se sa problemom zapošljavanja, jer na tržištu rada nema dovoljno profesionalaca za ovaj posao. Motivacija za ovim poslom, neosnovano, je sve manja jer se radi o vrlo traženom i, dugoročno gledano, verovatno unosnom poslu. Nameće se pitanje kako zainteresovati ljude za obuku i licenciranje za profesionalne upravnike stambenim zajednicama. Odgovor na to pitanje dobrim delom leži u temeljnom i kvalitetnom informisanju i edukaciji kako potencijalnih kandidata tako i šire javnosti. Tek tada će biti moguće da ih ljudi sagledaju i prihvate pa i pokažu interesovanje za lično profesionalno učestvovanje u njima.

Pogledajte šta je o tome rekao Stevan Novković, stručni konsultant LCS Softa, u svom gostovanju u emisiji Rano jutro, Happy TV-a.

Ko želi može da krene odmah – u planu su dve besplatne LCS Soft radionice o upravljanju prema Zakonu o stanovanju. Možete da se prijavite OVDE.