Održan 1. Web panel – Osvrt na Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Pokazalo se veliko interesovanje za prvi u nizu BESPLATNIH web panela i stvoren je neki krug profesionalnih upravnika koji međusobno komuniciraju i sarađuju. Novi tip edukacije je učesnicima, u kratkim crtama, doneo osvrt na Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016, u daljem tekstu „Zakon“), kao i odgovore na određene nedoumice.

Web panel je održan 5.1.2021. u 10h i u trajanju od 30 minuta, brifing na dosadašnju primenu Zakona dali su panelisti Stevan Novković, vlasnik firme „Beohome Tim“ d.o.o., i Marko Arsenijević, vlasnik firme „Kućni Majstor“ d.o.o. Moderator na panelu bio je Rade Ignjatović, vlasnik firme „LCS Soft“ d.o.o.

Na panelu je dato poređenje o kvalitetu stanovanja pre i posle stupanja Zakona na snagu, gde je uočen trend da Organizatori prof. upravljanja sve više novih zaposlenih šalju na licenciranje, nakon što steknu određeno iskustvo u praksi upravljanja.
Kao jedan od problema u praksi, koji je predstavljen na panelu, je kvorum, odnosno da li se on mora konstatovati na samoj sednici ili se može odlučivati mimo sednice. Takođe, opšte je mišljenje da Organizator profesionalnog upravljanja treba da bude nosilac ugovora koji se sklapa sa stambenom zajednicom. Iz ovoga proizlazi predlog za izmenu Zakona da se na sednici skupštine stambene zajednice donosi odluka o Organizatoru profesionalnog upravljanja, a ne o profesionalnom upravniku. Tu se sada postavlja pitanje da li bi onda trebalo licencirati i firme za profesionalno upravljanje.

I to su samo neke od prepreka na koje se naišlo u ovoj delatnosti. Međutim, mi ipak zaključujemo da su stanari dobili jedan uređen sistem naplate, kao i prijave problema u zgradama, a i mediji su ipak aktivnije krenuli pričati o upravljanju stambenim zgradama. I to su neki od benefita koji je doneo ovaj Zakon.

Snimak 1. Web panela – Osvrt na Zakon o stanovanju i održavanju zgrada pogledajte OVDE.