Održan 8. stručni seminar Efikasna naplata potraživanja

U moru različitih rizika sa kojima se suočavaju Organizatori profesionalnog upravljanja, posebno se izdavaja rizik od nemogućnosti naplate potraživanja. Njegov „udar“ na upravljanje stambenim zajednicama se ne može izbeći, ali se može znatno ublažiti.

Za sve one koji su bili zainteresovani za to kako sistem efikasne naplate treba da izgleda, u utorak, 8. septembra virutelno je putem web-a, održan stručni seminar upravo na ovu temu.

Razrešena su sva bitnija pitanja i problemi na ovu temu, počevši od toga da li je investiciono održavanje obavezno i koje je mišljenje Ministarstva, zatim da li se sme pokazati spisak dužnika na oglasnoj tabli, sednici skupštine stambene zajednice ili u Viber grupi. Tu su bila i pitanja u vezi opomena, koliko ih treba poslati i da li se vlasnik može utužiti ako odbije da primi opomenu. Takođe, da li stambena zajednica kao udruženje građana šalje račun ili obračun vlasnicima posebnih delova za tekuće, investiciono održavanje i profesionalno upravljanje i koje elemente taj dokument mora da sadrži.

Ovo su bila samo neka od pitanja na koja su dati odgovori, a ovim putem najavljujemo i naredni 9. stručni seminar na temu Sudske prakse, koji će se održati u utorak 17. novembra 2020. godine.