Održan stručni seminar Ugovaranje poslova upravljanja

Prvi u nizu najavljenih stručnih seminara vezanih za primenu  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (‘Sl.Glasnik RS’, broj 104/2016) održan je u utorak, 20. novembra 2018. u LCS Soft-u u Novom Beogradu.

Više od 20 učesnika seminara aktivno je učestvovalo sve vreme, a posebno u glavnoj temi – Ugovaranje poslova upravljanja, koju je sa stručne strane obradio kolega Marko Arsenijević. Mnogo je tema obrađeno i na puno pitanja odgovoreno kroz opširan program:

  • Kako se formira evidencija vlasnika, ko čini skupštinu stambene zajednice, te koja je njena nadležnost
  • Pravo glasa na skupštini stambene zajednice, kvorum, uredno pozivanje i nedostupnost vlasnika
  • Rad i odlučivanje skupštine, trajanje, te odgovornost stambene zajednice i kaznene odredbe
  • Snimanje postojećeg stanja zgrade kao ‘nulto stanje’ u kojem se preuzima zgrada na upravljanje
  • Upravnik prava i obaveze, te odabir profesionalnog upravnika – poveravanje poslova upravljanja
  • Odluka stambene zajednice i važnost izrade dobrog ugovora o poslovima upravljanja za organizatore profesionalnog upravljanja,
  • Mogućnosti zamene imenovanog profesionalnog upravnika i mišljenja nadležnog ministarstva,
  • Ostala pitanja oko ugovaranja poslova upravljanja i dosadašnja praksa – kako to izgleda u primeni?
  • Uskoro ćemo da objavimo i više o održanom seminaru. Pratite nas ovde na sajtu i na Facebook stranici facebook.com/LCSSoft