Poslovni moral za organizatore profesionalnog upravljanja

Skupština Privredne komore Srbije, donela je 14. decembra 2018. godine Kodeks poslovnog morala organizatora profesionalnog upravljanja koji obavezuje sve organizatore profesionalnog upravljanja na teritoriji Srbije.

Svrha Kodeksa je da doprinese uspostavljanju i održavanju standarda dobrih poslovnih običaja u oblasti profesionalnog upravljanja. Kodeks treba da obezbedi obavljanje poslova u skladu s poslovnim moralom i načelima savesnosti i poštenja. Zato su  Kodeksom utvrđeni opšti principi i norme etičkog ponašanja kao i profesionalna prava i dužnosti u obavljanju poslova profesionalnog upravljanja. Osim prava i dužnosti obuhvaćeni su i zaštita ugleda, stručnost, informisanost… A o nelojalnoj konkurenciji Kodeks kaže:

„Nelojalna konkurencija predstavlja aktivnost koja je protivna dobrim poslovnim običajima i poslovnom moralu i kojom se nanosi ili se može naneti šteta nekom drugom organizatoru ili profesionalnom upravniku.

Nelojalnom konkurencijom u poslovima profesionalnog upravljanja smatra se naročito:

  • iznošenje netačnih podataka ili neistina o drugom organizatoru koji štete njegovom ugledu i poslovanju;
  • pridobijanje novih stambenih zajednica i vlasnika posebnih delova davanjem ili obećanjem nagrade ili neke druge imovinske koristi i pogodnosti koja je protivna važećim propisima;
  • preduzimanje neprimerenih radnji usmerenih na raskid poslovnog odnosa između drugog organizatora i stambenih zajednica sa kojima je u ugovornom odnosu, kao i na sprečavanje, odnosno otežavanje zasnivanja tih odnosa;
  • omalovažavanje drugog organizatora/profesionalnog upravnika putem sredstava javnog informisanja.“

Naravno, definisane su i kaznenen odredbe koje će stići sve one koji se ne budu pridržavali ovog Kodeksa.

Mnoge su stvari sad puno jasnije i više ne važi „nisam znao“.

Ceo dokument pročitajte OVDE.