Naš cilj je stručno usavršavanje i podizanje poslovne kompetencije u segmentu profesionalnog upravljanja stambenim zgradama.

Ponuda se temelji na uočenoj potrebi za edukacijom profesionalnih upravnika te pokriva sve segmente poslovanja organizovanog profesionalnog upravnika.

LCS Soft  organizuje:

Uvek nastojimo za vas organizovati kvalitetne i kompetentne edukacije uz ugledne stručne predavače i goste.*

 

Plan edukacija za 2023. godinu:

 

Datum Tip edukacije Tema
27.3.2023. 13. Web panel Obaveze e-fakturisanja za profesionalne upravnike
1.7.2023. 21. Radionica Primena Zakona o stanovanju i održavanju zgrada
3.10.2023. 14. Web panel Kako se pripremiti za primenu izmenjenog Zakona
USKORO 15. Stručni seminar Stiže izmenjeni Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

* U slučaju više sile i nepredvidivih okolnosti, LCSS zadržava pravo izmene stručnih predavača.