e – Sustav Poslovnih Informacija (e-SPI) predstavlja PC programska rešenja iz SPI paketa aplikacija na LCS Soft poslužitelju.

e-SPI predstavlja uslugu kojom je korisniku omogućeno korišćenje i rad u LCS aplikacijama koje su, kao i podaci, smeštene na virtuelnom poslužitelju kojeg održava naša firma. Korisnici usluge e-SPI nisu zavisni od rada na jednom računaru, već im je omogućen pristup LCS aplikacijama i podacima s bilo kojeg računara koje ima pristup internetu. Pristup LCS aplikacijama se odvija putem interneta, te ne zahteva prethodnu instalaciju. LCS Soft omogućava korišćenje e-SPI usluge u režimu 24/365 (24 sata dnevno svih 365 odnosno 366 dana u godini) s bilo kojeg računara koje zadovoljava tehničke uslove.

Korišćenjem usluge e-SPI korisnici su oslobođeni nabavke odgovarajućeg poslužitelja (servera) i njegovoj nadogradnji. Sam poslužitelj se nalazi u LCS Soft data centru gde mu je osigurano stalno napajanje, pristup internetu, te svi drugi uslovi potrebni za nesmetan rad, nadogradnja svih potrebnih tehničkih komponenti, kao i jedan dnevni backup podataka sa rastojanjem od 5 dana. Za korisnike ove usluge osiguran je prostor za podatke, te briga i održavanje baze podataka s redovnim nadogradnjama na poslednju definiciju sistemskog softvera. Podaci su zaštićeni antivirusnom aplikacijom koja se svakodnevno nadograđuje novim virusnim definicijama.