U svom poslovanju, te prilagođavanju naših aplikacija za uspešan rad upravnika, sarađujemo sa udruženjima koje okupljaju upravnike stambenim zgradama u celoj regiji. Ovim saradnjama uvek smo u kontaktu sa upravnicima i dobijamo povratne informacije o našim aplikacijama, zakonskim promenama, te svim aktuelnostima u radu upravnika kako bismo vam pomogli da budete najbolji u svom segmentu poslovanja.

U aprilu 2018. godine Protokol o saradnji upraviteljskih udruženja i udruga potpisali su Udruženje INICIJATIVA ZA KVALITETNIJE STANOVANJE iz Srbije i UDRUGA UPRAVITELJ iz Hrvatske, a godinu dana kasnije potpisnicima se pridružio i ZUN Združenje upravnikov nepremičnin iz Slovenije. Protokolom su utvrđeni osnovni okviri za buduću saradnju udruženja, a osnovni cilj saradnje je razmena iskustava, upoznavanje različitih zakonodavnih okvira i praksi upravljanja i održavanja zgrada.

INICIJATIVA ZA KVALITETNIJE STANOVANJE

Udruženje „Inicijativa za kvalitetnije stanovanje“, okuplja preduzetnike i pravna lica koja se bave poslovima upravljanja i održavanja zgrada, nastalo je 2014. godine u Novom Sadu. Od februara 2017. udruženje prerasta u udruženje na teritoriji cele Srbije.

Link: http://www.kvalitetnijestanovanje.rs

UDRUGA UPRAVITELJ

UDRUGA UPRAVITELJ je udruženje pravnih i fizičkih osoba registrovanih za upravljanje nekretninama. UDRUGA trenutno okuplja 86 upravitelja iz cele Hrvatske, koji upravljaju sa 549.451 prostora (stanova, garaža, poslovnih prostora...), što danas čini preko 33.000.000 m2 kolektivnog stanovanja u višestambenim zgradama na području RH.

Link: http://www.udruga-upravitelj.hr/

ZDRUŽENJE UPRAVNIKOV NEPREMIČNIN

ZUN Združenje upravnikov nepremičnin je član Komore za nekretnine koja je sastavni je deo Privredne komore Slovenije najveće i najuticajnije poveznice gospodarstva u Sloveniji čija je osnovna zadaća poboljšanje poslovnog okruženja u cilju poticanja privrednog rasta. Danas je većina trgovačkih društava koja se bave posredovanjem u prometu nekretnina, upravljanjem nekretninama i njihovim vrednovanjem uključena u Privrednu komoru. Povezuje i pokriva sve regije Slovenije, kao i grane djelatnosti te nudi široku paletu različitih usluga poslovne podrške u zemlji i inostranstvu.

Link: http://www.gzs.si