Zahvaljujući bogatom iskustvu i znanju koje smo stekli tokom proteklih 25 godina poslovanja, svojim korisnicima pružamo i konsultantske usluge, na sledećim područjima:

  • celodnevna podrška za rad s aplikacijama
  • početna i napredna obuka za rad s aplikacijama
  • posebne specijalizovane radionice prema potrebama korisnika
  • pružanje stručnih saveta za uspešno vođenje firme, organizatora profesionalnog upravljanja
  • tumačenje zakonskih propisa
  • organizacija stručnih seminara, studijskih putovanja i konferencija
  • povezivanje partnera