18. eRadionica/Webinar – Upravljanje i održavanje zgrada prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada u Srbiji

Prva radionica u vidu Webinara, a ukupno 18. na temu Upravljanja i održavanja zgrada prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada u Srbiji, biće održana 20.5.2020. godine, putem aplikacije Zoom.

Tokom eRadionice prodiskutovaćemo o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (‘Sl. Glasnik RS’ 104/2016) i drugih propisa u praksi, napravićemo rezime nekih od obrađenih tema na dosadašnjim seminarima: nadležnosti profesionalnih upravnika, prinudna uprava, ugovaranje poslova upravljanja, godišnji program održavanja… Takođe, biće obrađeno i tržište profesionalnog upravljanja u Srbiji i procena očekivanog modela upravljanja, kao i poslovanje u uslovima pandemije.

Takođe, učesnicima ćemo predstaviti softver za upravljanje stambenim zgradama koji se već dugi niz godina uspešno koristi u regiji, kao i već 3 godine u Srbiji. Predstavićemo i praktična iskustva u korišćenju softvera kod profesionalnih upravnika na području Srbije.

Prijavljivanje za navedeni Webinar možete pronaći OVDE.

Nakon prijavljivanja, dobićete tačna uputstva za uključivanje i učestvovanje na Webinaru.