Donesen Pravilnik o minimalnom iznosu za investiciono održavanje

Dana 10. novembra 2017. godine objavljen je (‘Službeni glasnik’ RS broj 101/2017) dugo očekivani PRAVILNIK o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade.

U Pravilniku su članom 2. određeni kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade, a to su:

  • Prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu;
  • Namena posebnog ili samostalnog dela zgrade;
  • Prosečna starost zgrade;
  • Troškovi investicionog održavanja lifta, za zgrade koje imaju lift.

Minimalna visina po ovom Pravilniku predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade.

Više u Pravilniku.