Koje su to nadležnosti profesionalnog upravnika?

Nastavljen je niz održavanja stručnih seminara LCS Soft-a, ovaj put u utorak, 3. sempembra 2019. godine u Beogradu na temu Nadležnosti profesionalnog upravnika.

Ispostavilo se da je ova tema veoma aktuelna kod profesionalnih upravnika i da je bilo dosta diskusije i pitanja na koje su učesnici dobili adekvatne odgovore.

Tradicionalno, u uvodnom delu seminara učesnici su navodili probleme sa kojima se susreću u poslu. Neki od glavnih problema, a koje mnogi stalno napominju, su razlika između teorije i prakse. Odnosno, za profesionalne upravnike je veliki problem kako Zakon ispravno primeniti u praksi. Takođe, u nekim JLS-ovima je investicioni fond obavezan, dok je mišljenje Ministarstva da nije. I tu dolazi do suprostavljanja mišljenja, a samim tim i do dileme kod profesionalnih upravnika kako ispravno postupiti. Zatim, dolazimo do često naglašavanog problema neupućenosti stanara (vlasnika posebnih delova). Odnosno, stanari u Srbiji su i dalje u procesu upoznavanja sa novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (Sl.Glasnik RS, 104/2016), međutim opšte je mišljenje da se dosta napredovalo u tom polju.

Gorući problem jeste kako ispuniti sve zahteve stanara, a sa druge strane je vrlo teško prikupiti novac od istih. Tako da dolazimo do problema nedovoljne podrške profesionalnim upravnicima od strane institucija, kao i nedovoljna stručnost istih, a najviše nestručnost Registratora u pojedinim opštinama. U skladu sa tim, došlo se do zaključka da bi možda bilo dobro rešenje organizovati seminar i za Registratore, što je delimično i napravljeno putem PKS i SKGO.

Učesnicima stručnog seminara je postavljeno i pitanje o donošenju pravila vlasnika i utvrđeno je da toga skoro uopšte nema jer je teško doneti 100%-nu odluku svih vlasnika posebnih delova, kao što Zakon zahteva. Takođe, mišljenje svih učesnika je da postoje mnogi upravnici, iz redova stanara, koji primaju naknadu za svoj rad, a ne plaćaju poreze i doprinose i time predstavljaju nelojalnu konkurenciju profesionalnim upravnicima. Učesnici su dobili i odgovor na pitanje kako saznati status skloništa, odnosno u čijoj je nadležnosti, a odgovor na to pitanje je MUP, odnosno Sektor za vanredne situacije.

Nakon isticanja problema, navedene su i sve nadležnosti profesionalnih upravnika po članu 53. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada,  kojih ima 14 iz nadležnosti običnog upravnika (čl. 50.) i još dodatnih 6 iz nadležnosti profesionalnog upravnika. Znači, ukupno 20, pri čemu npr. nadležnost pod 14) iz čl. 50 kaže da upravnik ’vrši i druge poslove određene zakonom’, što je dosta neodređeno i praktično može još jako puno toga natovariti na leđa upravnika a time i profesionalnog upravnika.

Iz svega na seminaru rečenog jasno je da profesionalni upravnici moraju imati znanja iz različitih oblasti, kao što su pravo, građevina, tehnika, finansije, komunikacija, informatika i dr. Naši stručni seminari nastoje u detalje obraditi pojedine teme, a softversko rešenje, koje je prezentovano na kraju i ovog seminara, pružiti kompletnu podršku u radu profesionalnih upravnika.