Održan seminar Osiguranje stambene zgrade i odgovornosti za upravljanje

Novi, sedmi po redu seminar pod nazivom Osiguranje stambene zgrade i odgovornosti za upravljanje, uspešno je održan 14.7.2020. godine. I ovoga puta seminar je održan ’online’, usled trenutne situacije sa pandemijom.
Pokazalo se da je seminar bio kvalitetan, a stručna tema je učesnike neprestano držala prisutnim i aktivnim. Tradicionalno, seminar je svojim izlaganjem otvorio gospodin Rade Ignjatović, direktor firme LCS Soft, na temu primene u praksi Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u Srbiji (‘Sl. Glasnik RS’ 104/2016), a glavna tema seminara pripala je gospođi Silvani Janković, agentu osiguranja, kao i gospodinu Marku Arsenijeviću, pravnom stručnjaku.
Učesnici su postavljali pregršt pitanja o samom osiguranju zajedničkih delova, kao npr. da li se može osigurati interfon koji je naknadno postavljen, da li je sukob interesa da profesionalni upravnik istovremeno bude i agent osiguranja, kako i na koji način se može osigurati PP aparati i hidranti od provalne krađe, da li osiguranje treba da snosi troškove štete nanete u stanu usled štete na kanalizacionoj vertikali, itd…
Učesnici su se interesovali i koliko je zastupljena prinudna uprava u Republici Hrvatskoj, a odgovore na to im je dala gospođa Brankica Dejanović, pravni stručnjak.
Takođe, svoje izlaganje imao je i gospodin Stevan Novković iz firme „Beohome Tim“, koja se bavi upravljanjem i održavanjem zgrada, u vezi same prakse i dobrih primera upravljanja u Srbiji.
I na kraju, predstavljeno je softversko rešenje za upravljanje stambenim zajednicama i automatsku pripremu podataka za osiguranje zgrada od strane ekipe iz LCS Soft-a, gospodina Maria Ercega i Uglješe Šunjevarića.
Ovim putem najavljujemo i naredni seminar koji će se održati 8. septembra 2020. godine, na temu Efikasne naplate potraživanja.