Poreske obaveze stambene zajednice

Seminar pod nazivom Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja održan je u subotu 11.05.2019. godine u Privrednoj Komori Srbije. Učesnici seminara, sve profesionalni upravnici, postavljali su brojna pitanja o raznovrsnim problemima sa kojima se susreću.

Prvi deo predavanja održala je gospođa Snežana Matejić (predavač u Privrednoj Komori Srbije na obuci za profesionalne upravnike), koja je odgovorala na brojna pitanja iz problematike finansija, a drugi deo održao je gospodin Marko Arsenijević (predavač u Privrednoj Komori Srbije na obuci za profesionalne upravnike) čije je izlaganje imalo naglasak na pravnom aspektu upravljanja.

Prvi i osnovni problem sa kojim se profesionalni upravnici susreću jeste loša naplata i niska cena upravljanja, a sa druge strane i preveliki troškovi. Jedan je učesnik naveo da postoji mišljenje Ministarstva građevinarstva da investicioni fond nije obavezan, što profesionalne upravnike dovodi u dilemu da li je to mišljenje obavezujuće za njih. Jedno od čestih pitanja odnosi se na angažovanje firmi za izvođenje sitnijih radova i da li te radove može izvoditi i fizičko lice. Odgovor predavača je potvrdan, s tim što Organizator profesionalnog upravljanja mora imati Ugovor o delu sa istim tim licem. Predavači su naveli da se na stambene zajednice ne primenjuje Zakon o računovodstvu (prema članu 4, tog Zakona).  Isto je i sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji u kojem u članu 31 stoji da zakonski zastupnik stambene zajednice (a to je profesionalni upravnik) za neplaćene poreske obaveze pravnih lica (stambene zajednice) odgovara svom svojom imovinom.

Tu je, takođe, i problematika podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa. Zaključeno je da se ova dva dokumenta podnose samo u slučaju ako stambena zajednica ima ostvarenih prihoda na tržištu. Kad je reč o prihodima, tu se svrstavaju i zakupi zajedničkih prostorija, i naknada za ovu uslugu ne mora da bude samo u novcu. Problem koji je uvek aktuelan je i Gradsko Stambeno, za koji su se učesnici složili da izlaze na teren samo u slučaju hitnih intervencija. Jedno od pitanja bilo je i da li stambena zajednica može da izdaje račun vlasnicima posebnih delova za grejanje. Može, ali samo za grejanje zajedničkih prostorija jer stambena zajednica ne može da izdaje račune za ličnu potrošnju stanara. Druga opcija je i da se na redovnom računu doda stavka – Prefakturisani troškovi.

I na kraju, glavna dilema koja je izneta na seminaru jeste da li stambena zajednica izdaje račune ili obračune. Obzirom da ne vrši nikakvu uslugu, onda izdaje obračune. Međutim, jedino je račun validan instrument prinudne naplate i utuživanja. Tako da dolazimo do zaključka da se na datom dokumentu ispisuje i naziv obračun i račun.

Nastavak ove problematike biće podrobnije rešavan i na dolazećem stručnom seminaru koji će se održati u utorak 21.5. u Hotelu B na temu Finansijsko poslovanje stambenih zajednica, gde će se pojaviti veći broj učesnika, kao i gosti i predavači iz različitih državnih institucija.

Više o tome možete saznati OVDE.