2. web panel – Primena Zakona o stanovanju – predlozi za izmene

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016 i 9/2020 – u nastavku  Zakon), uspešno se sprovodi i opšte je mišljenje u društvu da je Zakon dobar, ali… To ne znači da Zakon ne treba da se menja i da u njemu nema određenih nedostataka.

Veliki je broj predloga među profesionalnim upravnicima, a i nesuglasice u vezi toga šta bi trebalo menjati, a šta ne. Međutim, oko određenih predloga većina se slaže.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obrazovalo je radnu grupu za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Od strane resornog Ministarstva pozvani su i predstavnici relevantnih udruženja profesionalnog upravljanja u sastav radne grupe, što svakako treba iskoristiti i na kvalitetan način prezentovati predloge profesionalnih upravnika vezanih za izmene i dopuna Zakona.

Na drugom Web panelu, održanom 2. februara 2021. godine, razgovarali smo o predlozima izmena i dopuna Zakona –  kako je bilo na Web panelu možete pogledati OVDE.

Ideje za izmene i dopune su jako široke i praktično zadiru u 30-tak članova Zakona, a navešćemo samo neke:

  • Obaveza profesionalne uprave za zgrade preko 30 posebnih delova,
  • Vremensko ograničenje trajanja prinudne uprave i veća visina naknada,
  • Jedna naknada za sve vrste održavanja (jedan ’ćup’ umesto sadašnja tri),
  • Prikupljanje podataka i pofesionalni upravnici sa statusom službenog lica,
  • Pitanja oko kvoruma i odlučivanja na skupštini stambene zajednice,
  • Obaveze vlasnika posebnih delova i uloga inspekcijskih službi oko naplate,
  • Ugovor SZ i organizatora profesionalnog upravljanja treba biti temelj saradnje bez ograničenja na rešenja o imenovanju profesionalnog upravnika,
  • Poreski tretman prihoda stambene zajednice,
  • Da se SZ oslobodi obaveze overavanja odluka kod notara (član 64), …

Sledeći, treći Web panel održaće se u utorak, 2. marta 2021. godine. Uskoro očekujte poziv i najavu teme ali se čini dosta zanimljivim nastavak rasprave o predlozima dopuna i izmena Zakona.

Ovde vas pozivamo da svakako pogledate teme za 10. stručni seminar, koji će se održati u četvrtak, 18. februara 2021. godine – više na sajtu kao i postupak same prijave za seminar. Tema seminara je izuzetno aktuelna, zanimljiva i korisna – ’Konkurencija upravnika’.