3. Web panel – Predlozi za izmene i dopune Zakona o stanovanju

Nastavili smo sa pripremom svih predloga za izmene i dopune Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (u daljem tekstu „Zakon“) i na tu temu je održan 3. po redu web panel 2. marta 2021. godine.

Na ovu temu su diskutovali Marko Arsenijević, pravni stručnjak, vlasnik firme KUĆNI MAJSTOR i redovan predavač u obuci za profesionalne upravnike pri PKS-u, Stevan Novković, vlasnik firme BEOHOME TIM i Dejan Turkalj, direktor firme MOJ UPRAVNIK. Moderator Web panela je Rade Ignjatović, direktor firme LCS SOFT iz Beograda.

Jedan od predloga za izmenu i dopunu Zakona jeste da se obrne neophodna većina za izbor upravnika i profesionalnog upravnika, odnosno da profesionalnog upravnika bira prosta većina od 50%, a upravnika 2/3 većina. Obrazloženje ovakvog predloga je da je profesionalnom upravniku, kao nepoznatom licu za stanare zgrade, teško da stekne njihovo poverenje u samom startu i teško je ostvariti 2/3 većinu u tom slučaju. Međutim, tu se pojavljuje status nedostupnih stanara koje profesionalni upravnik treba da iskoristi kao pogodnost koja mu je ponuđena u Zakonu. Problem je kod nedostupnih stanara što je nejednaka praksa u različitim opštinama, u nekima taj status priznaju, dok u nekima ne.

Dalje, predlozi se tiču i prinudne uprave, odnosno da li je ograničiti i koju cenu odrediti. Definitvno je trenutna cena preniska i ne ide u korist profesionalnih upravnika i kosi se sa zakonima tržišta. Opšte je mišljenje da bi trebalo nekako kazniti zgrade koje ne mogu da se organizuju pa čak i sa mnogo višom cenom prinudne uprave. Takođe, jedan od problema kod ovakvog tipa upravljanja je da prinudni upravnik ima ista ovlašćenja kao profesionalni i da je skupština i dalje glavni organ u stambenoj zajednici i da profesionalni upravnik svakako ’sluša’ njene odluke. Cena prinudne uprave je pogrešno definisana i umesto da za manje zgrade bude viša cena, u Zakonu je obrnuto.

Većina se zalaže da se ukinu ’obični’ upravnici ali je to trenutno teško izvodljivo. Ono što je moguće je da se uvede obavezna profesionalna uprava za zgrade preko 30 posebnih delova ili nešto slično tome.

Na sledećem veb panelu 6. aprila nastavljamo sa istom temom i diskusijom o predlozima za izmene i dopune Zakona.