4. web panel – Predlozi za izmene i dopune Zakona o stanovanju

Nastavili smo sa diskusijom i prikupljanjem predloga koje će radna grupa iskoristiti za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. A na ovom, već 4. web panelu, održanom ’online’ 6.4.2021. u 10h, prošlo se kroz neka ključna pitanja, kao što su: ispravno zaključivanje ugovora o upravljanju zgradom, pitanje prekomernih punomoćja oko zamene profesionalnog upravnika, da li nosilac profesionalnog upravljanja na zgradi treba da bude vlasnik firme koji ima licencu i da li ima sankcija po ovim pitanjima.

Konstatovano je da je praksa takva da na polju organizacije profesionalnog upravljanja, vlasnik sve zgrade ugovara na sebe i to su po pravilu ljudi koji su licencirani profesionalni upravnici. U zavisnosti koliko je njihov sistem veliki, vlasnici ovlašćuju svoje zaposlene profesionalne upravnike kao zastupnike na stambenim zajednicama, na koje ih oni rasporede.

Jedna od ideja je da se licenciraju i firme za profesionalno upravljanje, a ne samo profesionalni upravnici kao fizička lica, kao što je to slučaj sa firmama koje se bave obezbeđenjem.

Svakako, zaključak je da će izmena Zakona o stanovanju i održavanju zgrada sigurno biti, možda ne sve kako je zamišljeno, ali određeni predlozi definitivno.

Na narednom stručnom seminaru 18.maja detaljno ćemo obraditi sve predloge koji se tiču izmena i dopuna Zakona, a takođe vas pozivamo da rezervišete svoje vreme i za 1.jun kada će biti naredni web panel na temu Najčešćih problema sa održavanjem zgrada.

Snimak ovog web panela možete pogledati OVDE.