11. stručni seminar – Šta treba menjati u Zakonu o stanovanju

Prošlo je 4 godine od kako je donet Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (‘Službeni glasnik RS’ broj 104/16 i 9/2020 – dr. zakon) i sada se malo jasnije može videti koji su to problemi sa kojim se profesionalni upravnici susreću, kao i otvorena pitanja koja se trebaju rešavati.

U želji da se iskreno pomogne ostvarenju zacrtanih ciljeva koje je zakonodavac predvideo donošenjem ovog Zakona, i da se dođe do razvoja delatnosti upravljanja, 18.5. u 11h održan je 11. stručni seminar „Šta treba menjati u Zakonu“, ponovo ’online’ usled trenutnih okolnosti.
Prezentovani su svi predlozi za izmenu Zakona, dok su učesnici bili veoma aktivni u davanju predloga i komentarima. Predstavnici Radne grupe za izradu Nacrta izmena i dopuna Zakona izneli su svoje mišljenje i viđenje koliko se i šta može izmeniti u Zakonu.

Jedan od zaključaka jeste da je velika neujednačenost u praksi postupanja JLS-a i da državni službenici nisu dovoljno edukovani za primenu ovog Zakona.
Takođe, glasan predlog je da se uvede obavezna profesionalna uprava za zgrade preko 30 posebnih delova, dok je za manje gradove taj broj preko 20.
Bitan predlog je i uvođenje proste većine (umesto dosadašnje 2/3 većine) za odlučivanje o odabiru profesionalnog upravnika, jer glavni argument za to je da se i predsednik države bira prostom većinom, a ono što je naišlo na odobravanje većine profesionalnih upravnika je i vremensko ograničavanje prinudne uprave.

Jedan od glavnih predloga za izmenu Zakona je da se ukinu ’tri ćupa’ za prikupljanje sredstava stambene zajednice (tekuće, investiciono održavanje i upravljanje). Veliki je broj argumenata da to bude ’jedan ćup’, odnosno jedan iznos sredstava koji će se prikupljati za sve namene.

Na kraju treba na navesti i to da se Organizatori profesionalnog upravljanja kao pravna lica moraju licencirati, kao što se licenciraju profesionalni upravnici kao fizička lica i da u rešenjima o registraciji stambenih zajednica mora biti Organizator, a ne prof. upravnik. I za to se treba ugledati i na neke druge delatnosti u kojima se i firme licenciraju.

Više o temama izmena i dopuna Zakona pogledajte u snimcima sa Web panela na našem sajtu (baza znanja).