Kako ide primena Zakona?

14. i 15. radionica o upravljanju i održavanju zgrada prema novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada održane su prošle nedelje, 03. jula u LCS Soft-u na Novom Beogradu i 04. jula u Kragujevcu u Hotelu Kragujevac. Ove su radionice podigle nivo interesovanja za sve teme iz ove oblasti pa se i na poslednje dve tražilo mesto više. Još jednom se pokazala važnost i koristi od ovakvog načina edukacija za profesionalno upravljanje prema novom Zakonu.

Sa poslednje dve radionice zaokružili smo period od godinu dana u kojem je održano 15 radionica kroz koje je prošlo više od 200 učesnika. Pored profesionalnih upravnika, na radionicama su učestvovali i upravnici i organizatori profesionalnog upravljanja. Svima je zajedničko interesovanje za izazove u upravljanju. Prema svemu sudeći, kada se pogledaju brojke, kontinuitet i angažman LCS Soft je, pored Privredne komore Srbije, bio najangažovanija institucija u prethodnih godinu dana, u polju edukacije profesionalnih upravnika. Tema je bilo mnogo, kao i primera iz prakse i živih diskusija. Moglo se čuti dosta zanimljivih informacija i izazova sa kojima su se učesnici radionica do sada susretali. Na osnovu zabeleženih mišljenja učesnika može da se vidi kako u praksi ide primena Zakona. Neki od glavnih problema sa kojima se susreću u svom radu na terenu su:

 • Nemogućnost održavanja skupština (nepojavljivanje vlasnika posebnih delova, nedostupnost), loše vođenje zapisnika, neusaglašenost odluka na istim, nedonošenje svih potrebnih odluka prema čl. 42 Zakona, u velikoj meri izuzetna nezainteresovanost stanara odnosno vlasnika posebnih delova za pitanja svoje nepokretnosti, odnosno zgrade
 • Različiti pristupi i traženje nepotrebne dokumentacije od strane Registratora u JLS-ovima, kašnjenje sa sprovođenjem registracija, pa sve do dobrih primera dovršetka poslova registrovanja SZ (npr. Čačak gotovo 100%)
 • Različita mišljenja i stavovi nadležnog Ministarstva, posebno oko nekih pitanja vezano na to ko sve može obavljati delatnost upravljanja zgradama (status javnih preduzeća i JPP), zamene profesionalnog upravnika, uputa za registratore i zastoja kod pojedinih JLS. No, svakako ovde treba i pohvaliti veliki posao oko registrovanja blizu 40.000 stambenih zajednica
 • Odluke oko prinudne uprave koja u većini JLS još nije uspostavljena, kao i visine naknada (za tekuće, investiciono održavanje i naknade za upravljanje)
 • Neadekvatna naplata, bilo da je reč o organizacionim problemima, socijalnom statusu, te neprihvatanju novih nameta (vezano za zgradu, ali u istom trenutku i povećanje poreza na nepokretnosti), kao i nerazumevanja oko rada privatnih izvršitelja
 • Svest vlasnika posebnih delova i potreba stalne edukacije na promeni iste, što će potrajati siguno godinama (zavisno od sredine do sredine).

Možemo zaključiti da se problemi moraju rešavati u čitavoj strukturi društva, polazeći od države i njenih institucija, lokalne zajednice, delatnosti upravljanja pa sve do same promene svesti stanara.

Zato nećemo na ovome stati. Već 28. avgusta organizovaćemo prvi celodnevni specijalistički seminar na kojem će gostovati istaknuti predavači i uvažene ličnosti iz ove oblasti, i na kojima će se ulaziti dublje u srž problema upravljanja.

Neke od tema ciklusa specijalističkih seminara:

 • Poreski tretman sredstava stambene zajednice
 • Valjanost dokumenata za prinudnu naplatu (obračun, račun, …)
 • Finansijsko izveštavanje (za SZ, za poresku, za inspekciju,…)
 • Namensko praćenje prihoda i troškova
 • Odluke SZ – koje, kada i kako se donose
 • Priprema planova održavanja zgrada
 • Ugovori o poveravanju poslova upravljanja
 • Analiza usluga i cenovnici usluga profesionalnog upravljanja
 • Organizacija rada pravne, tehničke, finansijske službe kod organizatora profesionalnog upravljanja
 • Promocija rada profesionalnih upravnika i metode dobijanja poverenja SZ
 • I mnoge druge teme koje praksa donosi…

Napominjemo, da će na jednom seminaru u detalje biti obrađivana jedna do dve navedene teme od strane kompetentnih predavača i praktičara. Znači, predstoji nam ciklus specijalističkih seminara na koji vas ovom prilikom pozivamo da se na vreme prijavite (ON LINE prijave će uskoro da budu otvorene na ovim stranicama).